İçerik Yönetimi ve İş Akışı

Compass “OnBase Kurumsal içerik ve İş Akış Yönetimi Platformu bilgi/belge ve iş akışı yönetiminin çevik-uygulanabilir-uyarlanabilir ve bilgiye hızlı erişim stratejisi ile kurumlarda hızla büyüyen içerik ve süreç yönetiminin “Operasyonel Verimlilik” , “Maliyet Avantajı” ve Risk Yönetimi bakış açısı ile yönetilmesini sağlar.

Bu sayede CIO’ların bilgiyi büyüme ve inovasyon için kullanmalarına olanak tanır.

Başka bir değiş ile;

 • değişen ve dönüşen teknolojiyi yakalama
 • dijital hayata geçiş
 • regülasyon ve yasal mevzuata uyum
 • kullanıcı ve müşteri deneyimi artışı
 • iç ve dış müşteri memnuniyeti

hususlarında kurumlara gerekli alt yapının sağlanmasında temel teşkil eder.

Fayda ve Özellikler

Akıllı Doküman İşleme ve Sınıflandırma
 • Belgeyi kaynağında iken yakalama ve iyileştirme,
 • Otomatik sınıflandırma ve ayrıştırma
 • Otomatik veri çıkartma ve belge indeksleme
 • Veri doğrulama ve hızlı aktarım
Hızlı ve Kesintisiz İçerik Yönetimi
 • Belgelerin  yaşam döngüsünün takibi ve yönetimi
 • Mobile, Web ve Desktop arayüzler ile kolay ve hızlı erişim,
 • Elektronik ve fiziki arşiv yönetimi
 • İçeriklere hızlı ve kesintisiz erişim
Kolay Tasarım ve Entegrasyon
 • Hızlı ve kolay elektronik form tasarımı
 • Doküman tabanlı süreç tasarımı ve yönetimi
 • İş süreçleri ile entegrasyon sürecinin hızlandırılması
 • SAP,Oracle,Sharepoint gibi 3rd. parti uygulamalar ile kolay entegrasyon
Hızlı Erişim ve Adaptasyon
 • ECM sistemine her yerden ve her cihazdan; mobil,web,desktop erişim imkanı
 • Regülasyonlara adaptasyon ve kolay uyum süreci
 • Tekilleştirilmiş içerik, hızlı ve güvenli erişim

Günümüzde, kurumlar için bilgi ve belge güvenliği işleyen süreçler açısından önem kazanmakla beraber yasal mevzuatlar ile de zorunlu hale getirilmektedir. Özellikle devlet ve kamu kurumlarının arşivlerinde yer alan belgeler ile bu kurumların içerisinde üretilen güncel belgeler için, bilgi ve belge güvenliği konusu daha da önem kazanmıştır. Önem kazanmak fazla tekrar edilmiş. Metinlerin revize edilmesi gerekiyor.

Bu kapsamda, özellikle Kamu sektöründe uygulanmakta olan TSE 13298 Elektronik Belge Yönetimi Standardına uygun olan OnBase Belge Yönetimi çözümü ile sistem içerisine taranan belgeler, fiziksel arşive gönderildikten sonra bile bu belgelerin ait oldukları süreç ve mevzuatlar, EBYS içerisinde yer alan elektronik formatları ile gerekli güvenlik yapısı içerisinde yönetilebilmektedir.

 • Bilginin/Dokümanın, resmi bir belgeye dönüşene kadar geçen tüm süreçler yönetilebilir.
 • Belgeler sistem içerisinde, kurumların kendi standart dosya planlarına göre tasniflenebilir.
 • Belgelerin saklanma imha süreleri yönetilebilir,
 • Belgeler versiyonlanabilir
 • Belgeler elektronik imza ile imzalanabilir,
 • Taranan belgeler ile gelen-giden evrak veya kalite yönetimi gibi süreçler tasarlanabilir ve yönetilebilir,
 • Taranan belgenin fiziksel formatının arşivde konumlandırılması (lokasyon, Arşiv,dolap raf numarası gibi) sistem üzerinden kontrol edilebilir.

OnBase Intelligence Capture Modülü ile veriyi/bilgiyi kaynağında yakalama ve Akıllı Bilgi belge İşleme stratejisi ile Dokümanların otomatik sınıflandırılması, ayrıştırılması ve verinin kural tabanlı bir iş zekası ile anlamlandırılarak işlenmesini sağlar.

 • Donanım ve ortam bağımsız veriyi kaynağında yakalama
 • Kural tabanlı iş zekası
 • Otomatik doküman sınıflandırma ve ayrıştırma
 • Akıllı karakter okuma teknolojisi ile veri çıkartma (OCR-ICR-OMR-Barcode Recognation)
 • Verinin anlamlandırılması, süreç ve sistem entegrasyonları

Bizimle iletişime geçin!

Kurumsal İçerik Yönetimi (ECM) ve İş Akışı Çözümlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için hemen bizimle iletişime geçin.